Publications


Some papers were written and submited to journals or conferences in this field.

 • Shiwei Sun, Chungong Yu, Yantao Qiao, Yu Lin, Gongjin Dong, Changning Liu, Jingfen Zhang, Zhuo Zhang, Jinjin Cai, Hong Zhang, and Dongbo Bu
  Deriving the Probabilities of Water Loss and Ammonia Loss for Amino Acids from Tandem Mass Spectra
  Journal of Proteome Research , 7, 202–208 (2008)
  [pdf]  Supplementary material

 • Yu Lin , Yantao Qiao , Shiwei Sun , Chungong Yu , Gongjin Dong , and Dongbo Bu
  A Fragmentation Event Model for Peptide Identification by Mass Spectrometry
  RECOMB (2008)
  Supplementary material

 • Zhuo Zhang, Shiwei Sun, Xiaopeng Zhu, Suhua Chang, Xiaofei Liu, Chungong Yu, Dongbo Bu, Runsheng Chen
  A novel scoring schema for identification by searching protein sequence databases using tandem mass spectrometry data
  BMC Bioinformatics, 7, 222 (2006)
  [pdf]  Supplementary material
 • Chungong Yu, Yu Lin, Shiwei Sun, Zhuo Zhang, Jinjin Cai, Jingfen Zhang, Runsheng Chen, Dongbo Bu
  An Iterative Algorithm to Quantify the Factors Influencing Peptide Fragmentation for MS/MS Spectrum Computational Systems Bioinformatics Conference (CSB) (2006)
  [pdf]